לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון
דף מספר: 1/7רשומה מספר: 1-40לחץ על הכותרת למיון לפי שדה זהנמצאו 248 מ 59927 רשומות במאגר
סוג נכסתאריךכתובתחדרקומה
מחיר
כניסהטלפוןפרטים
השכרהדירת סטודיוצפה בתמונות הנכס  אבו טור נעמי 1א 2,000יוני 052-5574***-999-
השכרהדירה   גבעה צרפתית בר כוכבא 1ק  מיידי 052-2384***-999-
השכרהדירה   גבעה צרפתית בר כוכבא 1ק  מיידי כפילות***-999-
השכרהדירה   גבעה צרפתית בר כוכבא 1ד 2,500מיידי 052-3479***-999-
השכרהיחידת דיורצפה בתמונות הנכס  גילה האחות יהודית 1ק 2,270מיידי 050-3094***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  גילה הרדוף 1א 2,400מיידי 052-3379***-999-
השכרה-11511-   מקור ברוך אורנשטיין 1מרתף 400אוגו' 050-5273***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  מרכז-העיר יפו 1א 2,000מיידי 054-9487***-999-
השכרהדירה   מרכז-העיר שמאי 1מרתף 2,200ספטמ' 050-7956***-999-
השכרהדירה   מרכז-העיר שמואל הנגיד 1ד 2,450מיידי 02-5346***-999-
השכרהדירה   מרכז-העיר החבצלת 1ק 2,550ספטמ' 050-4273***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  נחלאות משכנות 1א 1,800ספטמ' 052-4209***-999-
השכרהלתחקור   פסגת זאב צפון מזל דלי 1ק  מיידי 050-8744***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית יובל אברהם שטרן 1א 1,500יוני 050-7777***-999-
השכרהדירה   קרית יובל שמריהו לוין 1ב 2,300מיידי 054-5297***-999-
השכרהדירת סטודיוצפה בתמונות הנכס  קרית יובל פלורנטין 1א 2,500מיידי 052-3282***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית משה בן ציון 1מרתף 1,600יוני 050-6579***-999-
השכרהדירת סטודיוצפה בתמונות הנכס  קרית שמואל ניל''י 1ק 4,200אוקט' 054-2260***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  רחביה הרב ברלין 1  3,100ספטמ' 052-6070***-999-
השכרהיחידת דיור   רמות דרך החורש 1ק 2,200אוגו' 054-2030***-999-
השכרהדירת סטודיו   קטמונים יהודה הנשיא 1.5מרתף 1,850ספטמ' 054-4661***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית יובל רבינוביץ' 1.5א  מיידי כפילות***-999-
השכרהדירה   ארמון הנציב קשאני 2ג  מיידי 052-2254***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  בית הכרם יפה נוף 2ק 3,200גמיש 054-4660***-999-
השכרהדירה   בית וגן הרב עוזיאל 2ק 1,800מיידי 052-3397***-999-
השכרהיחידת דיור  בית שמש רמת לחי אליכין 2ק  מיידי כפילות***-999-
השכרהיחידת דיור  בית שמש רמת לחי אליכין 2ק  מיידי 050-6431***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  בקעה נפתלי 2א 2,700אוקט' 050-5858***-999-
השכרהדירה   גאולה יישא ברכה 2ב 2,800אוגו' 02-5828***-999-
השכרהיחידת דיור   גבעת מרדכי אביעד 2ד  מיידי כפילות***-999-
השכרהיחידת דיור   גבעת מרדכי אביעד 2ד  מיידי 052-7643***-999-
השכרהיחידת דיור  אפרת2ק 2,200אוגו' 058-7700***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  טלביה ברנר 2ג 3,400גמיש 052-4436***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  טלביה לינקולן 2ד 4,400יולי 052-3777***-999-
השכרהדירה  אז' מבשרת/מוצא שכונה ג' אלה 2ב  מיידי 057-7755***-999-
השכרהדירת גןצפה בתמונות הנכס  מושבה גרמנית גרץ 2ק 4,350גמיש 050-8911***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס מושב אבן ספיר היהלום 2ק 2,650מיידי 054-4832***-999-
השכרהדירה   מחנה יהודה מחנה יהודה 2ק 1,250יולי 054-3302***-999-
השכרהדירה   מלחה הכפיר 2ק  מיידי 054-6494***-999-
השכרהדירה   מלחה הכפיר 2ק  מיידי כפילות***-999-
דף מספר: 1/7רשומה מספר: 1-40נמצאו 248 מ 59927 רשומות במאגר  
לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון