לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון
דף מספר: 1/2רשומה מספר: 1-17לחץ על הכותרת למיון לפי שדה זהנמצאו 24 מ 2131 רשומות במאגר
סוג נכסתאריךכתובתחדרקומה
מחיר
כניסהטלפוןפרטים
השכרהדירת סטודיוצפה בתמונות הנכס  אבו טור נעמי 1א 2,000יוני 052-5574***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  גילה הרדוף 1א 2,400מיידי 052-3379***-999-
השכרהדירה   מרכז-העיר שמואל הנגיד 1ד 2,450מיידי 02-5346***-999-
השכרהלתחקור   פסגת זאב צפון מזל דלי 1ק  מיידי 050-8744***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית יובל אברהם שטרן 1א 1,500יוני 050-7777***-999-
השכרהדירה   קרית יובל שמריהו לוין 1ב 2,300מיידי 054-5297***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית משה בן ציון 1מרתף 1,600יוני 050-6579***-999-
השכרהדירת סטודיו   קטמונים יהודה הנשיא 1.5מרתף 1,850ספטמ' 054-4661***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  בית הכרם יפה נוף 2ק 3,200גמיש 054-4660***-999-
השכרהיחידת דיור  בית שמש רמת לחי אליכין 2ק  מיידי 050-6431***-999-
השכרהדירה   גאולה יישא ברכה 2ב 2,800אוגו' 02-5828***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  מרכז-העיר יפו 2ג 3,900דצמבר 052-5791***-999-
השכרהדירה   רמות משעול הקורטם 2.5קחצר3,200מיידי 052-2606***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  ארמון הנציב דב גרונר 3א 3,600ספטמ' 052-5931***-999-
השכרהדירה   הר חומה הרב יצחק נסים 3ד 4,250יוני 050-6703***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית משה פוליאנקוב 3ב 4,750גמיש 054-4284***-999-
השכרהדירה   תלפיות שלום יהודה 3ג  מיידי 050-5899***-999-
דף מספר: 1/2רשומה מספר: 1-17נמצאו 24 מ 2131 רשומות במאגר  
לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון