לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון
דף מספר: 1/1רשומה מספר: 1-13לחץ על הכותרת למיון לפי שדה זהנמצאו 13 מ 2122 רשומות במאגר
סוג נכסתאריךכתובתחדרקומה
מחיר
כניסהטלפוןפרטים
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  בית הכרם יפה נוף 2ק 3,200גמיש 054-4660***-999-
השכרהדירה   מחנה יהודה מחנה יהודה 2ק 1,250יולי 054-3302***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  בית הכרם שדרות הרצל 2.5ב 3,600אוקט' 052-5676***-999-
השכרהדירה   בית הכרם המייסדים 2.5ב 3,600ינואר 050-7874***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  ארמון הנציב דב גרונר 3א 3,600ספטמ' 052-5931***-999-
השכרהדירה   בית הכרם גבעת בית הכרם 3א 4,500מיידי 052-5433***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  טלביה שלום עליכם 3ג 2,700מיידי 052-8675***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית מנחם איסלנד 3מרתף 1,500מיידי 054-9785***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית משה פוליאנקוב 3ב 4,750גמיש 054-4284***-999-
השכרהדירה   תלפיות שלום יהודה 3ג  מיידי 050-5899***-999-
השכרהדירה   בית הכרם גבעת בית הכרם 3.5א 3,600גמיש 054-2522***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  תלפיות גלעדי 3.5ג 4,000גמיש 054-6466***-999-
השכרהדירת גג   בית ישראל4ב  מיידי 050-4190***-999-
דף מספר: 1/1רשומה מספר: 1-13נמצאו 13 מ 2122 רשומות במאגר  
לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון