לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון
דף מספר: 1/1רשומה מספר: 1-15לחץ על הכותרת למיון לפי שדה זהנמצאו 15 מ 2125 רשומות במאגר
סוג נכסתאריךכתובתחדרקומה
מחיר
כניסהטלפוןפרטים
השכרה-11511-   מקור ברוך אורנשטיין 1מרתף 400אוגו' 050-5273***-999-
השכרהדירה   קרית יובל שמריהו לוין 1ב 2,300מיידי 054-5297***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית משה בן ציון 1מרתף 1,600יוני 050-6579***-999-
השכרהדירת סטודיו   קטמונים יהודה הנשיא 1.5מרתף 1,850ספטמ' 054-4661***-999-
השכרהדירה   גאולה יישא ברכה 2ב 2,800אוגו' 02-5828***-999-
השכרהדירה   רוממה שדרות שרי ישראל 2ג  גמיש 054-4311***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  ארמון הנציב דב גרונר 3א 3,600ספטמ' 052-5931***-999-
השכרהדירה   גאולה ישעיהו 3א 362מיידי 054-8422***-999-
השכרהדירה   הר חומה הרב יצחק נסים 3ד 4,250יוני 050-6703***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית משה פוליאנקוב 3ב 4,750גמיש 054-4284***-999-
השכרהדירה   תלפיות שלום יהודה 3ג  מיידי 050-5899***-999-
השכרהדירה   בית הכרם גבעת בית הכרם 3.5א 3,600גמיש 054-2522***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  גבעה צרפתית ההגנה 3.5ז 4,500גמיש 050-4472***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  תלפיות גלעדי 3.5ג 4,000גמיש 054-6466***-999-
השכרהדירת גג   בית ישראל4ב  מיידי 050-4190***-999-
דף מספר: 1/1רשומה מספר: 1-15נמצאו 15 מ 2125 רשומות במאגר  
לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון